วิธีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ Paypal โดยไม่ต้องมีบัญชี Paypal ของทาง DORINDA

Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0009 Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0008 Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0007 Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0006

 

Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0005

Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0004

Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0003

Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0002

Paypalmanualpaymen_๑๙๐๘๓๐_0001