ดูดไขมัน Vaser Bodytite แล้วต้องใส่ ชุดกระชับสัดส่วนหลังดูดไขมัน โดยเฉพาะ

ชุดกระชับหลังดูดไขมันต้องใช้

ดูดไขมัน Vaser Bodytite แล้วต้องใส่ ชุดกระชับสัดส่วนหลังดูดไขมัน โดยเฉพาะ

ชุดกระชับสัดส่วนหลังดูดไขมัน โดยเฉพาะ เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆ สำหรับท่านที่ทำการดูดไขมัน ทั้งแบบ VASER หรือ แบบ Bodytite ที่จะต้องใส่ เพราะจะช่วยให้หุ่นที่เราทำมาเกิดการกระชับตามที่เราได้ดูไขมันออกไป เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็น และมองข้ามไปไม่ได้นะคะ